OGŁOSZENIA

Na wypłatę dodatku węglowego wydano już ponad 6 milionów złotych

Projekt bez tytułu - 2022-11-28T120232.375

W związku z tym, że wielu z Was nadal zastanawia się, dlaczego nie otrzymało decyzji lub wypłaty dodatku węglowego postanowiliśmy zapytać Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, z czego wynikają opóźnienia. 

Na dzień 23.11.2022 r. do ośrodka wpłynęło 3525 wniosków, wypłaconych zostało 2180 świadczeń. Opóźnienia w wypłatach wynikać mogą z 3 powodów:

  • oczekiwanie na kolejną transzę środków
  • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających ( weryfikacja wniosków, wezwanie do uzupełnienia braków) 
  • konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. 

 

Dodatek węglowy zostanie wypłacony najpóźniej do 30.12.2022r. 

Wniosków rozpatrzonych negatywnie było 99, a pozostawionych bez rozpatrzenia 299. Z 3525 złożonych wniosków, łącznie 3127 świadczeń zostanie wypłaconych.

Wobec tego, na dzień 23.11.22 na wypłaty dodatku węglowego, mając na uwadze liczbę wniosków- przeznaczono 9 381 000 zł,  wypłacono 6 540 000 zł.