OGŁOSZENIA

Na terenie budowy ujawniono niebezpieczny przedmiot 

Na terenie budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 65 został ujawniony niebezpieczny przedmiot będący pozostałością po II wojnie światowej. Policjanci zabezpieczyli niewybuch do czasu przyjazdu patrolu saperskiego.

W piątek (22.07.2022r.) w godzinach popołudniowych oficer dyżurny gołdapskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia niewybuchu podczas prac ziemnych związanych z rozbudową drogi krajowej nr 65 na odcinku Przejście Graniczne Gołdap – początek obwodnicy Gołdap.

Na miejsce natychmiast udał się gołdapski policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. W trakcie czynności ustalił on, że ujawniony przedmiot stanowi pocisk artyleryjski pochodzący z okresu II wojny światowej.

Dyżurny KPP Gołdap niezwłocznie poinformował oficera dyżurnego Jednostki Wojskowej w Giżycku o potrzebie zabezpieczenia i neutralizacji „pamiątki z czasów wojny”. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia do momentu przyjazdu saperów i podjęcia przez nich pocisku.

Policja przypomina, aby w przypadku znalezienia materiału wybuchowego pod żadnym pozorem nie dotykać, nie przesuwać i nie przenosić go, ani nie używać wobec niego jakichkolwiek narzędzi! Natychmiast o owym znalezisku należy poinformować Policję.

Odpowiednio przeszkolony funkcjonariusz potwierdzi czy mamy do czynienia z niewybuchem, zabezpieczy miejsce zdarzenia i zawiadomi o tym patrol saperski.

Rol-Masz
Beauty Space
Ubezpieczenia
Rostek, Rawinis
Eko-pal
PK Serwis 2023
Proniek
Sauna