OGŁOSZENIA

Muzycznie i lirycznie w bibliotece

Występy zespołu Sursum Corda działającemu przy Parafii Narodzenia NMP w Żabinie to już tradycja w Bibliotece Publicznej w Gołdapi.

Niejednokrotnie mogliśmy usłyszeć kolędy i pastorałki w ich wykonaniu, a tym razem zaprezentowali nam utwory wielkopostne.

O oprawę liryczną zadbała pani Urszula Wrzosek, która odczytała swoje wiersze treścią nawiązujące do Wielkiego Postu. Spotkanie było okazją do refleksji nad samym sobą i swoim postępowaniem oraz nad życiem i śmiercią. Publiczność z uznaniem wypowiadała się o wieczorze słowno-muzycznym oraz pięknie wykonanych utworach.

Nie obyło się bez bisów, które zostały przyjęte gromkimi brawami.