OGŁOSZENIA

Musisz zgłosić, czym ogrzewasz – inaczej zapłacisz karę

radiator-6679726_960_720

Przypominamy, że wszyscy posiadacze instalacji grzewczych o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Mają obowiązek złożenia deklaracji do 30 czerwca (termin ten dotyczy instalacji istniejących przed 1 lipca 2021 r., czyli przed ruszeniem CEEB).

Deklaracje do CEEB można składać przez Internet (tutaj) lub w formie papierowej. W drugim przypadku wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy.

Jeśli zdecydujemy się łożyć deklarację online, deklaracje składamy przy pomocy profilu zaufanego (lub z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną).

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

 

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju w obrębie nieruchomości źródeł ciepła.

Według stanu na 25.05.2022 w gminie Dubeninki wpłynęło 41% spośród wymaganych deklaracji.

Brak złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie może skutkować nałożeniem grzywny na zarządcę budynku.