OGŁOSZENIA

Mundurowi w ramach kampanii „STOP>18!” kontrolują sprzedawców

Bądź odpowiedzialnym sprzedawcą! Gołdapscy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi prowadzą lokalną kampanię pn. „STOP>18!”.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi wspólnie ze Strażą Miejską prowadzą lokalną kampanię, podczas której przypominają sprzedawcom o tym, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem.

Mundurowi kontrolują sprzedawców, ustalają czy placówki handlowe przestrzegają zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz edukują i przypominają o obowiązku weryfikacji wieku młodych klientów.

Akcja jest odpowiedzią na problem łatwej dostępności napojów alkoholowych i wyrobów nikotynowych dla dzieci i młodzieży i ma na celu jej ograniczenie. Kampania została zrealizowana w ramach zadania „Mój wartościowy świat bez uzależnień” dofinansowanego z budżetu gminy Gołdap ze środków przeznaczonych na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023”.

W ramach kampanii zostały opracowane broszury informacyjne oraz plakaty przypominające o obowiązku weryfikacji wieku młodych klientów. Mundurowi uświadamiają sprzedawców o odpowiedzialności i uwrażliwiają ich na szkodliwość sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.

Dodatkowo, przy okazji spotkania, funkcjonariusze informują, iż od 1 stycznia 2024 roku będzie obowiązywał również zakaz sprzedaży energetyków:

  • osobom poniżej 18. roku życia,
  • na terenie jednostek systemu oświaty,
  • w automatach.