OGŁOSZENIA

Możliwe lokalne podtopienia!

W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi i hydrologicznymi (intensywne opady deszczu oraz roztopy zalegającej pokrywy śnieżnej) istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych podtopień.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odnotowało stan ostrzegawczy na rzece Jarka w miejscowości Jurkiszki (podtopione użytki wzdłuż cieku w miejscowościach Jurkiszki, Pogorzel) oraz na rzece Gołdapie (podtopione użytki rolne wzdłuż cieku w miejscowościach Kośmidry, Juchnajcie, Jany, Barkowo).

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gołdapi zwraca się z prośbą do właścicieli posesji o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie dobytku. Jednocześnie informujemy, że powstałe na terenie Gminy Gołdap podtopienia można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Gołdapi – I piętro, pokój nr 20, tel. 87 615 60 60

oraz

👉 Straż Miejska ☎️ 87 615 03 00;

👉 Numer alarmowy ☎️ 112;

👉 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ☎️ 606 942 899.

 

Zdjęcie i wideo nadesłane przez czytelnika. 

Rol-Masz
Ubezpieczenia
Fotowoltaika
PK Serwis 2023