OGŁOSZENIA

” Moda na czytanie, a nie vapowanie”- warsztaty w SP 5

Kolejne zadania projektu ,, Dobre rozdanie to używek unikanie ”realizowanego ze środków finansowych Gminy Gołdap (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich wykonane !

We wrześniu i październiku uczniowie klas 4-8 brali udział w warsztatach z profilaktyki, mających na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy dotyczącej uzależnień oraz uświadomienie uczniom zagrożeń dla ich zdrowia i życia płynących z nałogów.

Kolejnym działaniem były warsztaty czytelnicze “Moda na czytanie, a nie vapowanie”. W ramach zajęć młodzież uczestniczyła w spotkaniach bibliotecznych podczas, których została zapoznana z ciekawymi młodzieżowymi publikacjami. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznać relaksacyjne sposoby spędzania wolnego czasu.