OGŁOSZENIA

„Mobilny Urzędnik” dla mieszkańców Gminy Gołdap o szczególnych potrzebach

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Gołdap, Burmistrz Gołdapi wprowadził w Urzędzie Miejskim w Gołdapi usługę „Mobilny Urzędnik”.

Usługi skierowane są do mieszkańców Gminy Gołdap o szczególnych potrzebach i polegają na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu zamieszkania/pobytu mieszkańca.

Kto może skorzystać z usług „Mobilnego Urzędnika”?

– mieszkańcy Gminy Gołdap o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej, starszego wieku lub choroby mają ograniczenia w poruszaniu się, w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie, w szczególności osoby, które:

1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

2) posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

3) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,

4) są w wieku 65+,

5) są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,

6) są osobami zależnymi 15+,

7) są opiekunami faktycznymi osób zależnych,

8) są opiekunami w ramach pieczy zastępczej.

Jak skorzystać z usługi „Mobilnego Urzędnika”?

Należy dokonać zgłoszenia:

– telefonicznie po numerem (87) 615 60 39690 966 670,

– elektronicznie na adres poczty elektronicznej pom@goldap.pl ,

– osobiście (przez osoby trzecie) w pokoju nr 4 urzędu.

Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach pracy urzędu:

– poniedziałek od 8:00 do 16:00,

– wtorek – piątek od 7:15 do 15:15.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego. 

PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Rol-Masz
Ubezpieczenia