OGŁOSZENIA

Mobilność SP3 w ramach programu Erasmus+

290907478_1172514530266748_1473132600470889785_n

W ostatnim czasie w Szkole Podstawowej nr 3 promowano udział w projekcie Erasmus+ w związku z uzyskaną akredytacją w sektorze Edukacja szkolna na lata 2021-2027. Odbyło się wiele działań, którymi pokazaliśmy, jak bardzo jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, nowe wiadomości i umiejętności.

W trakcie naszej „podróży po Europie” prezentowaliśmy Unię Europejską, Polskę, Grecję, Włochy i inne kraje członkowskie, kulturę, tradycję, historię. Powstały tematyczne prezentacje, plakaty, potrawy, wystawy prac, rozwiązywaliśmy quizy, poznawaliśmy znane europejskie budowle, uczyliśmy się języków obcych.

W naszej szkole pachniało i brzmiało Europą. A przed nami kolejny etap projektu, w lipcu odbędzie się mobilność kadry do Włoch.

Wraz z naszym włoskim partnerem, będziemy m.in. doskonalić umiejętności stosowania różnych narzędzi i metod technologii informacyjno-komunikacyjnych, poszerzać wiedzę o tradycjach, kulturze, historii i teraźniejszości krajów partnerskich oraz innych krajów europejskich, nabywać umiejętności posługiwania się językiem angielskim, włoskim, rozwijać zainteresowania i pasje.

Przed nami wspaniała przygoda!

Projektnr2021-1-PL01-KA121-SCH-000011501 współfinansowany przez Unię Europejską