OGŁOSZENIA

Młodzież szlifowała język i umiejętności w słonecznej Hiszpanii

14 stażystów z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zrealizowało zagraniczny staż zawodowy w Sewilli.

Uczestnicy zdobywali doświadczenie zawodowe w zakładach pracy z branży fryzjerskiej i stolarskiej. Poszerzyli dotychczasową wiedzę oraz nabyli nowe umiejętności zawodowe. Hiszpańskie szkoły wysoko oceniły zaangażowanie stażystów.

Zdecydowana większość młodzieży po zrealizowanym stażu chce dalej doskonalić znajomość języków obcych. Zainteresowała ich też nowa, nieznana kultura.

Projekty Erasmus+ dają młodzieży nowe doświadczenia zawodowe, obyczajowe, kulturowe i językowe.

Projekt o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000138576 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

źródło zdjęć: https://www.ckiw-goldap.ohp.pl/