OGŁOSZENIA

Mistrzowie Pięknego Czytania nagrodzeni!

W poniedziałek 22.05.2023r w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbył się konkurs czytelniczy ph.;„ Mistrz Pięknego Czytania”.

Głównym celem konkursu było podniesienie kompetencji czytelniczych uczniów poprzez kształcenie umiejętności pięknego czytania na głos, a także propagowanie kultury czytelniczej, popularyzacja książek dla dzieci oraz wyrabianie nawyku czytania w wolnym czasie.

Konkurs adresowany był do uczniów klas II i III. Odbył się w dwóch kategoriach:

  • kat. pierwsza -klasy II
  • kat. druga – klasy III

Zadanie uczestników polegało na odczytaniu na głos wybranego przez organizatora fragmentu książki (czas ok 2min.).

Jury w składzie: Agnieszka Dziobkowska- dyrektor Biblioteki Publicznej, Jadwiga Kowalewska- wicedyrektor SP nr5 , Ewa Olbryś- nauczyciel; oceniało płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcję oraz stosowanie się do zasad interpunkcji.

W każdej kategorii został wyłoniony „Mistrz Pięknego Czytania”.

Miło na poinformować, że Mistrzami Pięknego Czytania zostali:

  • w klasach II:

  • I miejsce – Barbara Rudnik II A
  • II miejsce – Julia Tomaszewska II B
  • III miejsce – Piotr Waraksa II A

  • w klasach III:

  • I miejsce – Nikodem Rejkowicz III B
  • II miejsce – Hanna Fornalska III B
  • III miejsce ex aequo- Natan Żelasko III A, Jan Jędrzejczak III A

Wyróżnienia otrzymali: Igor Karszyński II A, Anna Ćwikowska II B, Artur Zalewski II B, Roksana Gajda III A, Julia Zawistowska III B.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz drobne upominki. Udział w konkursie był, zarówno dla słuchaczy, jak i uczestników, świetną okazją do przyjemnego spotkania z dziecięcą literaturą.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym!!!

Organizatorzy: Barbara Bester

Anna Tylenda

Eko-pal
Sauna
Proniek
Beauty Space
Rol-Masz
PK Serwis 2023