OGŁOSZENIA

Miłośnicy książek otrzymali nagrody!

W Bibliotece Publicznej w Gołdapi istnieją dwa Dyskusyjne Kluby Książki. Jeden działa w Gołdapi, drugi natomiast w Filii w Grabowie. Każdy z klubów spotyka się raz w miesiącu i omawiają jeden z wybranych tytułów książek.

Kluby biorą udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, którego głównym celem jest aktywizacja Dyskusyjnych Klubów Książki w województwie warmińsko-mazurskim. Grywalizacja składa się z etapów miesięcznych i oceny końcowej. Po zakończeniu każdego z miesiąca Grywalizacji Komisja wskazuje Uczestników z największą liczbą punktów i przyznaje nagrody laureatom.

Miło nam poinformować, że nasze kluby w miesięcznych rankingach zostały nagrodzone. Każdy z klubów działających przy naszej bibliotece otrzymał nagrodę (grę dla każdego uczestnika, herbatę i słodycze na kolejne spotkania oraz bezprzewodowy głośnik dla moderatora).

W województwie warmińsko-mazurskim obecnie funkcjonuje 125 klubów przy bibliotekach publicznych.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom cyklicznych spotkań DKK za aktywność i zaangażowanie. Do naszych klubów można dołączyć w każdej chwili. Zapraszamy wszystkich miłośników książek.

 
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Beauty Space
Eko-pal
Proniek
Sauna