OGŁOSZENIA

Mieszkasz w bloku? Również możesz liczyć na 3000 zł!

Wprowadzony przed dwoma tygodniami dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu. W przypadku dodatku węglowego kluczowe jest jednak zamieszkiwanie, a nie bycie właścicielem nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym dofinansowanie to przysługuje osobom tworzącym gospodarstwo domowe, które korzysta z ogrzewania węglowego.

Przy czym ustawodawca zdefiniował gospodarstwo domowe jako: 

  • Osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
  •  Osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe) W praktyce oznacza to, że jeśli osoba zamieszkuje na stałe daną nieruchomość ogrzewaną węglem na dzień złożenia wniosku i spełnia pozostałe warunki, wówczas przysługuje jej prawo do dodatku węglowego. Niezależnie od tego, czy przebywa tam jako właściciel, czy najemca.

Zatem najemcy mieszkań oraz najemcy domów również mają prawo do dofinansowania na węgiel. W ustawie nie ma również wymogu, aby wnioskujący był zameldowany w miejscu zamieszkania.

W przypadku, gdy kilka osób wynajmuje jedną nieruchomość- kluczowe jest to, czy tworzą jedno gospodarstwo domowe, czy oddzielne. Jeśli jedno wówczas przysługuje im jedno świadczenie.

W przypadku, gdy tworzą oddzielne gospodarstwa, obie mają prawo do pełnego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Jeśli zatem np. dwie rodziny wynajmują dom i korzystają z jednego pieca, którego źródłem ogrzewania jest piec na węgiel, to dofinansowanie należy się dwóm rodzinom, zaś właściciel domu nie ma prawa do dodatku węglowego.

Co z mieszkańcami bloków?

Mieszkańcy bloków ogrzewanych piecem węglowym, zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, mogą starać się o 3 tys. zł, a dodatek jest należny każdemu gospodarstwu domowemu, a nie jeden dla całego budynku. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych ogrzewanych przez lokalną sieć ciepłowniczą korzystającą z węgla mieszkańcy również mogą ubiegać się o dodatek do węgla.

Przypominamy- wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada br. Dokumenty można dostarczyć osobiście do urzędu gminy lub innej jednostce organizacyjnej albo drogą elektroniczną przez ePUAP.

Jeśli Twój blok podlega więc pod kotłownię zasilaną węglem kamiennym możesz ubiegać się o dodatek węglowy! 

 

Ubezpieczenia
Proniek
Fotowoltaika
Drzewka Perfekt Abies
PK Serwia
Rostek, Rawinis
Eko-pal
Niebo w Gębie
Rol-Masz