OGŁOSZENIA

Mieszkańcy zalanej ulicy muszą poradzić sobie sami ze skutkami ostatniego oberwania chmury

IMG_9586

W związku z sytuacją, jaka spotkała mieszkańców jednej z gołdapskich ulic po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu (o tym tutaj)  wystosowaliśmy zapytanie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi oraz do władz Urzędu Miejskiego. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy mieszkańcy mogą ubiegać się o odszkodowanie, jeśli tak to w jakiej formie.

Jak już informowaliśmy we wcześniejszym artykule PWiK przerzucił odpowiedzialność na Gminę, jednocześnie wyczerpująco argumentując swoją decyzję. 

Władze Urzędu Miejskiego natomiast twierdzą, że Gmina Gołdap 

” nie jest adresatem roszczeń odszkodowawczych mieszkańców w tego rodzaju sytuacjach i dlatego też nie posiada żadnej  procedury ich zgłaszania. Nadmienić należy, że tego rodzaju sytuacje noszą znamiona siły wyższej a wówczas nie ma sprawcy szkody odpowiedzialnego za jej naprawienie. Wszystkie tego rodzaju przypadki należy badać indywidualnie a zatem ustalenie czy mieszkańcy mogą ubiegać się o odszkodowanie wymaga każdorazowo osobnej analizy prawnej. „

Wygląda więc na to, że mieszkańcy nie otrzymają żadnej formy odszkodowania ani pomocy zarówno od PWiK jak i Gminy, ponieważ jak twierdzą władze Urzędu Miejskiego sytuacja, która miała miejsce to tzw. siła wyższa, nie ma sprawcy szkody więc nie ma kogo pociągnąć do odpowiedzialności za jej naprawienie. 

Mieszkańcy zalanej ulicy muszą więc poradzić sobie sami ze skutkami ostatniego oberwania chmury.