OGŁOSZENIA

Mieszkańcy Rożyńska Małego doczekają się nowej drogi!

31 lipca w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Edyty Rity Białek podpisał z Samorządem Województwa reprezentowanym przez Panią Sylwią Jaskulską – Członka Zarządu Województwa umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały”.

Kwota przyznanej pomocy wynosi 920 106 zł.
Wsparcie w ramach operacji obejmuje budowę lub przebudowę dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.

PK Serwis 2023
Proniek
Sauna
Rol-Masz
Beauty Space
Eko-pal