OGŁOSZENIA

Mieszkańcy mogą korzystać z linii Gołdap – Banie Mazurskie przez Wilkasy i Grabowo

Gmina Gołdap podpisała umowę z Powiatem Gołdapskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (20 000 zł) na pokrycie wkładu własnego dla Powiatu Gołdapskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z organizacją powiatowych przewozów pasażerskich w 2024 r.

Od 2 stycznia 2024 r. mieszkańcy mogą korzystać z uruchomionej linii komunikacyjnej: Gołdap – Banie Mazurskie przez Wilkasy, Grabowo.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

 

Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Rol-Masz