Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet źródło zdjęcia:

25 listopada to Światowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Wydarzenia organizowane w tym dniu mają zwrócić uwagę na los podczas konfliktów wojennych i prześladowanych z przyczyn politycznych.

Ten dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Kampania trwa do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Celem tej kampanii jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej eliminowania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym. Koordynatorką polskiej odsłony kampanii jest Fundacja Autonomia.

Komentarze



    Brak komentarzy