OGŁOSZENIA

Mianowanie I Zastępcy Komendanta Policji w Gołdapi

W piątek (15.03.2024 r.) w sali odpraw gołdapskiej jednostki Policji odbyła się zbiórka z okazji powołania I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi. Zgodnie z rozkazem p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, mł. insp. Pawła Krauza, stanowisko to objął podinsp. Marcin Wysocki, który dotychczas pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Gołdapi. Podinsp. Marcin Wysocki będzie nadzorował służbę kryminalną.

Nowo mianowany Zastępca Komendanta odebrał gratulacje przekazane przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi, podinsp. Tomasza Jeglińskiego oraz kadrę kierowniczą gołdapskiej jednostki.

Podinsp. Marcin Wysocki służbę w Policji pełni od 2003 roku. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2010 roku ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych prowadzone przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z pionem kryminalnym. Od 2010 roku pełni funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Gołdapi, natomiast od 2019 roku zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Gołdapi. Podczas pełnionej służby został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi