OGŁOSZENIA

Metalowe serce na nakrętki stanęło przy Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich

12

W środę (26.01.2022 r.) Wójt Gminy Banie Mazurskie poinformował o tym, że tuż przy Urzędzie Gminy stanęło metalowe serce na nakrętki.

Metalowe serca na plastikowe nakrętki służą do zbiórki wszystkich plastikowych nakrętek: z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, jogurtach, chemii gospodarczej czy kosmetykach.

Zbiórka nakrętek ma przede wszystkim charakter charytatywny, a więc celem jest z jednej strony pomoc osobom potrzebującym, z drugiej-podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz w symbolicznej skali, obniżenie kosztów odbioru odpadów komunalnych.

Zakup sfinansowany ze środków własnych Gminy Banie Mazurskie.