OGŁOSZENIA

Medale, odznaczenia i awanse – Uroczyste Obchody Święta Policji w Gołdapi

Wczoraj na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Były odznaczenia, awanse i gratulacje dla gołdapskich funkcjonariuszy. W tym roku na wyższe stopnie awansowało aż 36 funkcjonariuszy.

Tegoroczne święto policjantów zostało objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Święta Policji rozpoczął się o godz. 14:30 na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

W wydarzeniu wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, rodziny policjantów, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb oraz mieszkańcy powiatu gołdapskiego.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji wręczył policjantom medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku na wyższe stopnie służbowe awansowało łącznie 36 policjantów. Wśród awansujących funkcjonariuszy na drodze szczególnego wyróżnienia Pan Generał przedterminowo mianował na wyższe stopnie trzech policjantów. Ponadto Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę jednego policjanta. Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jednemu policjantowi nadał Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”.

W trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi wręczyli Państwu Alinie i Bogdanowi Chomynom podziękowania za okazaną pomoc w tłumaczeniu na język ukraiński tekstów bajek z książeczki „Na ratunek Poli”. Przetłumaczone bajki warmińsko-mazurscy policjanci przekazują dzieciom z objętej wojną Ukrainy.

Po oficjalnej części uroczystości, był czas na życzenia i podziękowania za codzienną służbę i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu gołdapskiego. Obecni podczas uroczystości Wicestarosta Gołdapski oraz Burmistrz Gołdapi przekazali gratulacje i podziękowania wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym.

Wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz Pracownikom Policji z okazji ich święta życzymy satysfakcji i zadowolenia z wykonywania obowiązków służbowych oraz dalszych sukcesów i awansów!

PK Serwis 2023
Eko-pal
Beauty Space
Ubezpieczenia
Proniek
Rostek, Rawinis
Sauna
Rol-Masz