OGŁOSZENIA

Jak to jest z tymi maseczkami? Trzeba nosić czy nie?

Początkowo nakaz zasłaniania ust i nosa wprowadzało jedynie rozporządzenie, powodowało to spory problem z jego egzekwowaniem, ponieważ ustawa o chorobach zakaźnych nie dawała podstaw do nakładania obowiązków na osoby zdrowe. Sprawa jednak zmieniła się w listopadzie ubiegłego roku, gdyż została wprowadzona nowelizacja.  Od 29 listopada 2020 r. wszedł nakaz regulowany w ustawie.

Większość prawników w aspekcie regulacji prawnych, uważa ustawę za wystarczającą, by egzekwować nakaz zasłaniania ust i nosa, natomiast sądy na ogół uchylają kary administracyjne za łamanie obostrzeń, gdyż uznają, że tak daleko idące ograniczanie praw rozporządzeniem naruszała Konstytucję. Kolejnym powodem jest także procedura, czyli to, że sankcje nakładane są arbitralnie oraz nie dają stronie możliwości zabrania stanowiska.

Sądy podkreślają także, że Rada Ministrów zrezygnowała z formalnego, przewidzianego w art. 232 Konstytucji RP wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, tym samym uznała, że przyznane jej zwykłe środki konstytucyjne w rozumieniu art. 228 ust. 1 Konstytucji są wystarczające, aby opanować istniejący stan epidemii.

Przypominamy jednak, że są miejsca, w których można chodzić bez maseczki. Obowiązek zakrywania nosa i ust nie obowiązuje w domach i mieszkaniach, lasach oraz parkach.

 

Eko-pal
PK Serwia
Drzewka Perfekt Abies
Niebo w Gębie
Proniek
Ubezpieczenia
Fotowoltaika
Rostek, Rawinis
Rol-Masz