Marzysz żeby zostać strażakiem? Rusza nabór do służby przygotowawczej w KP PSP w Gołdapi

Marzysz żeby zostać strażakiem? Rusza nabór do służby przygotowawczej w KP PSP w Gołdapi źródło zdjęcia: FOT. mł. bryg. Andrzej Jabłoński/mł. asp. Norbert Łupiński

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby (funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej), szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi lub telefonicznie pod numerem telefonu 87-6156-100 lub 87-6156-111.

Ostateczny termin składania dokumentów: 10 grudnia 2020 r. do godz.15.30

Dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap, I piętro pokój nr 8 (na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata z dopiskiem: „Nabór do służby 2020”) lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap

Dokumenty składane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Źródło: strazgoldap.pl

Komentarze    Brak komentarzy