OGŁOSZENIA

Marek Słowikowski nowym prezesem zarządu MKS ROMINTA GOŁDAP!

Miejski Klub Sportowy Rominta Gołdap poinformował, że dnia 18 listopada 2022 roku wybrano nowy Zarząd Klubu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.

Nowy skład Zarządu Klubu na lata 2022 – 2027 przedstawia się następująco:

Marek Słowikowski – prezes Zarządu
Maciej Ostrowski – wice Prezes
Dariusz Wojtyna – sekretarz
Michał Mrozowski – członek Zarządu
Dariusz Ołów – członek Zarządu
Lech Kowalczyk – członek Zarządu
Przemysław Struh – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna na lata 2022 – 2027:

Zbigniew Konobrocki
Kamil Wołos
Michał Mościński

Zarząd Klubu został wybrany jednogłośnie oraz zgodnie z zapisami w statucie MKS Rominty Gołdap. Życzymy pomyślnej i owocnej pracy na rzecz Klubu oraz promocji sportu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej!

Funkcję prezesa zarządu MKS Rominta Gołdap pełnił będzie Marek Słowikowski, który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa klubu. Miejsca na stanowisku prezesa ustąpił mu Krzysztof Hołdyński, który sprawował tę funkcję od 2017 roku.

Klub podziękował P. Hołdyńskiemu za poświęcony czas na rzecz zielono-biało-zielonych w trudnym dla nich okresie, a także za nieocenioną pomoc w dalszy rozwój piłki nożnej w Gołdapi.

Zarówno ustępującemu, jak i nowemu prezesowi Klubu z ponad 70-letnią tradycją życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz w życiu prywatnym.

Rol-Masz
PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Ubezpieczenia