OGŁOSZENIA

Mali badacze- magiczne eksperymenty w grupie 5- latków

Miniony dzień w grupie 5-latków obfitował w różne eksperymenty i doświadczenia. Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi wcieliły się w małych naukowców. 

Mali badacze mieli okazję przeprowadzać proste doświadczenia, eksperymenty i obserwacje. Dzieci wykonując doświadczenia, samodzielnie łączyły różne składniki, zachowując odpowiednią kolejność i proporcje.

Uczyły się słuchania poleceń. Koncentracja i skupienie uwagi gwarantowało powodzenie eksperymentu, zaś efekt końcowy był tym, co cieszyło i zadziwiało najbardziej. 

Doświadczenia były dobrą okazją do rozwijania kreatywności oraz spostrzegawczości wśród najmłodszych. Były również świetną formą zabawy.

Martyna Fiszer