OGŁOSZENIA

Magiczna Moc Bajek w Przedszkolu Samorządowym nr 1

291040562_2338728329601753_1802629235884595537_n
Dzieci z grupy 5-latków „C” brały udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym Magiczna Moc Bajek. Głównym celem projektu było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
 
Projekt był realizowany od października 2021 roku do końca maja 2022 roku. Grupa miała do zrealizowania zadania z poszczególnych modułów. Zadania zostały udokumentowane zdjęciami umieszczonymi na stronie grupy oraz stronie facebookowej projektu „Magiczna Moc Bajek”.
 
Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2021/2022 tj. Wychowanie do wartości, kształtowania postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
 
Urszula Sokół
Joanna Jurczyk