OGŁOSZENIA

LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi

LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi rozpoczęła się dziś (2.02) o godzinie 10:00. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum), przedstawiono porządek posiedzenia.

Rozpatrywano projekty uchwał w sprawach:

Zmiany w budżecie związane były m.in. z przeznaczeniem środków na realizację przedsięwzięcia pn.: Erasmus + w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi (kontynuacja umowy z roku 2023), w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi (kontynuacja umowy), przeznaczeniem środków na wkład własny do przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi”.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie, 11 głosami za. Na sesji nieobecni byli Zbigniew Mieruński. Andrzej Tobolski, Monika Wałejko, Józef Wawrzyn.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.