OGŁOSZENIA

LXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gołdapi 

11 września odbyła się LXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gołdapi. Głosowaniu poddane zostały uchwały dotyczące:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023-2040,

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku.

Zmiany w budżecie związane były m.in.: z przyznaniem Szkole Podstawowej w Grabowie środków na realizację zadania „Klasa z drewna” (środki otrzymane w ramach konkursu Lasów Państwowych), środkami pozyskanymi przez Gminę Gołdap na realizację zadania „Czyste powietrze” oraz realizacją zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap”.

Obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie, 13 głosami za.

Na sesji nieobecni byli Zbigniew Makarewicz i Zbigniew Mieruński.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.