OGŁOSZENIA

Losowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Dziś, 13 marca br., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w komisjach wyborczych.

Szczegółowe informacje dostępne są W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: 

https://bip.goldap.pl/pl/1351/34753/informacja-komisarza-wyborczego

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.