OGŁOSZENIA

List od czytelnika: Gołdap opanowały paragony ze znanego dyskontu!

273902584_4480326135404516_4195571539892227251_n

Każdy z nas przynajmniej raz w tygodniu odwiedza jeden z większych sklepów spożywczych aby zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze produkty.

Po zakończonych zakupach zawsze otrzymujemy paragon, który jest faktycznym dowodem finalizacji zakupów i naszego pobytu w sklepie. Jeżeli takowy paragon jest nam niepotrzebny nadzwyczajniej możemy go zostawić w sklepie bądź wyrzucić w najbliższym śmietniku.

Niestety to, co nam wydaje się logiczne nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. 

Jeden z naszych czytelników postanowił poruszyć ten temat, w związku z czym otrzymaliśmy wiadomość wraz ze zdjęciami, które zobaczycie pod treścią naszego artykułu.

Zdjęcia przedstawiają część ulicy Krzywej oraz chodnik przynależący do posesji sklepu Biedronka.

Od kilku dni widok w tym miejscu jest dosyć nieciekawy, a wszystko przez porozrzucane kartony, jednorazowe siatki, wieszaki oraz fruwające paragony. Wcześniej były też zaniedbania związane z czystością wokół zewnętrznych koszy na śmieci.

Warto nadmienić również że przynależąca do sklepu rampa, na której są wyładowywane dostawy towaru również pozostawia wiele do życzenia. Wokół niej i pod nią często widać brudne porozrzucane części kartonów. Im bliżej wiosny, tym gorszy widok, którego już pod śniegiem nie da się ukryć. 

Dlaczego nikt nie dba o czystość w tym miejscu, a pół miasta to paragony z Biedronki? Dlaczego nie zainteresuje się tym Straż Miejska?napisał czytelnik

Oczywiste jest, że właściciel nieruchomości sąsiadującej z chodnikiem ma obowiązek go odśnieżać, usuwać lód i błoto. Problem pojawia się przy próbie określenia definicji „inne zanieczyszczenia”. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nie definiuje tego pojęcia. Definicję zanieczyszczeń znajdziemy natomiast w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z tą ustawą przez zanieczyszczenie rozumie się emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

W przypadku niewykonywania obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie chodnika przylegającego do nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję nakazującą wykonanie obowiązku, gdy stwierdzono brak jego wykonania, a dodatkowo takie działanie może być uznane za wykroczenie zagrożone na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach karą grzywny.