OGŁOSZENIA

List do wójta Bań Mazurskich: „Mieszkańcy są traktowani w sposób poniżający […] Liczymy na współpracę ze strony władz.”

IMG_20210615_203823-1-494x340

Dostaliśmy informacje, że po osobistej rozmowie z Wójtem Gminy Banie Mazurskie Łukaszem Kulisiem, partia Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin podjęła działania na rzecz ustalenia powodów dostarczania odbiorcom fatalnej jakości wody pitnej na terenie osady Widgiry w Gminie Banie Mazurskie. W załączeniu do pisma dla wójta został dołączony także plik video obrazujący wodę pod względem wizualnym.

Dostawcą wody w tym terenie jest firma Optima Sp.z.o.o.

W opinii ZChr (Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin) mieszkańcy są traktowani przez dostawcę wody w sposób poniżający, mimo tego, że opłaty, jakie ponoszą z tego tytułu są wysokie.

Dodatkowo o sytuacji została poinformowana (wraz z załączoną próbką wody) Powiatowa Stacja Sanitarno-Emidemiologiczna w Gołdapi.

Ponadto informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi otrzymała wczoraj i dzisiaj 25 pism mieszkańców osady Widgiry w sprawie fatalnej jakości wody pitnej. To oznacza, że mieszkańcy tej miejscowości w zasadzie podpisali się pod interwencją ZChR w sporej większości (około 90 osób mieszkajacych w osadzie wraz z dziećmi).

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin liczy na współpracę w tej sprawie ze strony władz Bań Mazurskich.

Play Video