OGŁOSZENIA

Leśna pracownia w SP 3 pracuje pełną parą!

Leśna pracownia jest już oficjalnie otwarta. Uroczystego otwarcia dokonali znakomici goście: Małgorzata Kopiczko -Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Wojciech Cybulski- warmińsko – mazurski Wicekurator Oświaty, Jaromir Krajewski – Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Grażyna Iber – Prezes ZNP Oddziału Gołdap, Małgorzata Wojciechowska – Gutowska – nauczyciel biologii  SP 2 w Gołdapi.

Obecnie, leśna pracownia jest intensywnie wykorzystywana. Odbywają się w niej nie tylko planowe zajęcia lekcyjne, ale również dodatkowe zajęcia z edukacji przyrodniczej. 

Zajęcia mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci o środowisku leśnym, kształtowanie wrażliwości na naturalne piękno i zasobność lasu, wielozmysłowe poznawanie środowiska przyrodniczego, kształtowanie u dzieci postawy proekologicznej oraz upowszechnianie wiedzy na temat Puszczy Rominckiej.

Dzięki atrakcyjności i wyposażeniu Leśna pracownia doskonale sprawdza się w realizacji powyższych celów.

Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.