Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim

Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu gołdapskiego przeprowadzona zostanie od 24 lutego 2020 r.  do 6 marca 2020 r.  w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi, przy ul. Partyzantów 31.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2001 roku
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
 3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które: 
  – zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
  – zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
 4. kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach, lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół, lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej

Terminarz  posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gołdapi:

 • Miasto i Gmina Gołdap –24 lutego 2020 r. do 3 marca 2020 r.
 • Gmina Banie Mazurskie – 4 marca 2020 r.
 • Gmina Dubeninki – 5 marca 2020 r.
 • Kobiety- 6 marca 2020 r.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej powinny posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonych na wezwaniu nie było możliwe
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

Komentarze  Brak komentarzy