OGŁOSZENIA

Które drogi zostały zmodernizowane w ciągu tych 5 lat?

332710274_758447738804295_5735524310916820302_n

Ponad 1,5 mln zł Gmina Gołdap przekazała w latach 2015-2020  na wsparcie inwestycji realizowanych przez powiat gołdapski. 

Przekazane środki zostały przeznaczone na:

  • Budowę nawierzchni odcinka ul. Wiosennej – 93 606,14 zł,
  • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedlu I w Gołdapi – 37 000,00 zł,
  • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowanie ul. Cichej, Małej i Zielonej w Gołdapi – 30 135,00 zł,
  • Budowę chodników na drogach powiatowych (ul. Sportowa, ul. Leśna) – 111 000,00 zł,
  • Dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego do utrzymania dróg powiatowych 24 377,00 zł,
  • Przebudowa drogi nr 4804 N ul. Cicha, drogi 4822 N ul. Mała oraz drogi nr 4854 N ul. Zielona w miejscowości Gołdap – II etap 548 830,00 zł,
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N ul. Nadbrzeżna w Gołdapi na długości 379,5 m – 577 000,00 zł,
  • Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Zatyki – 50 000,00 zł
  • Dofinansowanie przebudowy drogi na Osiedlu I w Gołdapi- 100 00,00 zł.