OGŁOSZENIA

Kto zostanie królem szachowego turnieju? Zbliża się rywalizacja o Puchar Burmistrza

17 czerwca 2023 r. odbędzie się Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Gołdap, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi oraz Szkołę Podstawową im. Michała Kajki w Grabowie.

Celem wydarzenia jest popularyzacja szachów w lokalnym środowisku oraz wyłonienie najlepszych szachistów spośród uczniów szkół podstawowych z Gminy Gołdap.

Turniej odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 1 Maja 25.

Uczestnicy mają się zgłosić o godzinie 9 w celu potwierdzenia uczestnictwa, a rozgrywki rozpoczną się o godzinie 10 i potrwają do około 13-14.

W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Gołdap.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres maniekm888@wp.pl, przy czym ostateczny termin zgłoszeń upływa 10 czerwca 2023 r. Ze względu na limit miejsc (20 osób w każdej z grup wiekowych), o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozgrywki będą prowadzone w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Tempo gry wynosić będzie 10 lub 15 minut na partię dla każdego zawodnika, w zależności od ilości uczestników. Obowiązywać będą przepisy Kodeksu Szachowego PZ Szach z 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Turniej będzie podzielony na dwie grupy wiekowe: klasy 0-III szkoły podstawowej oraz klasy IV-VIII szkoły podstawowej. W każdej grupie będą prowadzone oddzielne klasyfikacje. Punkty będą przyznawane według następującego klucza: wygrana – 1 punkt, remis – 0,5 punkta, przegrana – 0 punktów. O kolejności w grupie decyduje suma zdobytych punktów.

W trakcie zawodów opiekę nad dziećmi zapewnią opiekunowie grup lub rodzice, a nad przebiegiem rozgrywek czuwać będą organizatorzy oraz sędzia turnieju. Na zakończenie przewidziane są nagrody dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych.

Kontakt z organizatorami:

  • Marcin Mościński, tel. 664 491 926
  • Lech Wronowski, tel. 504 450 974

 

Karta zgłoszeniowa: tutaj

 

Beauty Space
Eko-pal
Sauna
Rol-Masz
Rostek, Rawinis
Proniek
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023