OGŁOSZENIA

Kto odpowiada za utrzymanie poszczególnych dróg?

Projekt bez tytułu (1)

Przedstawiamy Państwu komunikat dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych.

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, marznącego deszczu, mżawki, szadzi, itp. zjawisk atmosferycznych. 

Jak czytamy w komunikacie, utrzymanie dróg, ulic i chodników w okresie zimowej aury w stanie całkowitego bezpieczeństwa często ze względów technicznych będzie niemożliwe do wykonania.

Przy gwałtownych opadach śniegu, występującej gołoledzi często nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania niedogodności związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi oraz nie można usunąć ich jednocześnie i na całym podległym terenie. 

Dyrektor informuje, że zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu gołdapskiego zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, dysponujący głównie sprzętem własnym. 

Od 1 grudnia 2022 r. służby zimowego utrzymania rozpoczynają pracę o godzinie 4:00.

W poniższej galerii znajdziecie wykaz dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.