OGŁOSZENIA

Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało szkole Krajową Odznakę Jakości !

odznaka uczen.pdf

Wspaniała wiadomość dotarła do uczniów klasy II C Szkoły Podstawowej nr 3, którzy pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Antoniak pracowali nad projektem eTwinning: „Na wielkanocną nutę”.

Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało szkole Krajową Odznakę Jakości!

Odznaka ta jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uzyskała określony poziom i uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinningowi.

Dla uczniów jest to wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły prestiżem i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską.

Przygotowany projekt po spełnieniu wymogów formalnych, został oceniony pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, trwałość i możliwość ponownego wykorzystania.

Projekt „ Na wielkanocną nutę” był projektem kulturowym skierowanym do uczniów klas drugich szkoły podstawowej. Głównym jego założeniem było poznawanie polskich, ludowych zwyczajów wielkanocnych ze szczególnym uwzględnieniem okazjonalnej sztuki ludowej.

Rezultatem projektu była prezentacja, w której zebrane zostały pomysły na aktywności związane z tematyką świąteczną oraz ich efekty. Rezultaty projektu zostały wypracowane w ścisłej współpracy z partnerami.

W ramach projektu uczniowie poznawali polską kulturę i sztukę, tworzyli prace plastyczne związane z Wielkanocą, liczyli, pisali oraz doskonalili wypowiedzi ustne. Wymienili się własnoręcznie zrobionymi pocztówkami z życzeniami świątecznymi.

Treści realizowane w projekcie były zgodne z podstawa programową.