OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne

Przypominamy, że w ramach konsultacji społecznych do 5 grudnia br. zbierane są wnioski opinie, stanowiska i propozycje od mieszkańców i instytucji zainteresowanych planowanymi zmianami i wypracowaniem konkretnych rozwiązań dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i terenem kolejowym jak również terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecką, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską.

Z treścią ww. uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

https://bip.goldap.pl/pl/1618/33821/uchwala-nr-lxxv-539-223-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnnia-14-lipca-223-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-kwartalu-miasta-goldap-ograniczonego-ulica-stadionowa-rzeka-goldapa-i-torem-kolejowym.html?

https://bip.goldap.pl/pl/1618/33822/uchwala-nr-lxxv-54-223-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-14-lipca-223-r-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-polozonych-w-srodmiesciu-goldapi-ograniczonych-ulicami-krolewiecka-armii-krajowej-tatyzy-i-jacwieska.html?

Wnioski dotyczące zmiany miejscowych planów mogą być składane na piśmie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: pom@goldap.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Rol-Masz