OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gołdapi ogłosił konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.


Uwagi do projektu Programu współpracy przyjmowane będą w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym, który należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres pom@goldap.pl z dopiskiem w temacie ,,NGO 2024″ lub w wersji papierowej do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi w terminie do 27 października 2023 r. (liczy się data wpływu).


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34149/zarzadzenie-nr-269-x-223

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.