OGŁOSZENIA

Konstytucja 3 Maja- pierwsza w Europie i druga na świecie nowoczesna konstytucja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku na Sejmie Czteroletnim. Ustawa ta regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po amerykańskiej – nowoczesną konstytucją. Wprowadziła ustrój monarchii konstytucyjnej, w którym według zasady Monteskiusza władzę podzielono na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Oprócz tego zniesiono konfederacje, liberum veto i wolną elekcję. 

Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko 14 miesięcy! Jej autorami byli Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj oraz Ignacy Potocki. Ustawa regulowała zasady organizacji władzy państwowej, a także prawa i obowiązki mieszkańców. Została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. Również w dniu uchwalenia przestała istnieć Rzeczypospolita Obojga Narodów, a powołano Rzeczpospolitą Polską. Władzę sprawował król, posiadała dwuizbowy parlament oraz wprowadziła pięciu ministrów. 

Jej oryginał znajdował się w Archiwum Publicznym Potockich w Wilanowie, a w 1945 roku został przeniesiony do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. 

Obchodzenie święta Konstytucji 3 Maja było zabronione we wszystkich zaborach i wznowione po I wojnie światowej. Niestety ponownie wstrzymano te obchody podczas II wojny światowej  i potrwało to aż do zezwolenia władzy ludowej w 1981 roku. Od 1989 roku stało się znowu świętem narodowym! 

Ubezpieczenia
Proniek
Niebo w Gębie
Drzewka Perfekt Abies
Rol-Masz
PK Serwia
Rostek, Rawinis
Fotowoltaika
Eko-pal