OGŁOSZENIA

Konstytucja 3 Maja – kilka ciekawostek z okazji jej święta

1920x810

Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski, ratowania jej suwerenności oraz ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków. 

Z okazji Święta Konstytucji przygotowaliśmy kilka ciekawostek: 

  • Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.
  • Obrady Sejmu były burzliwe. W czasie obrad król Stanisław August Poniatowski przemawiał trzy razy, wskazując pilną konieczność naprawienia dawnego ustroju. Gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz czwarty, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co rzeczywiście nastąpiło.
  • Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
  • Konstytucja potwierdziła przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z kwietnia 1791 roku.
  • Miasta miały prawo do wysyłania na Sejm dwudziestu czterech plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast.
  • W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska.
  • Katolicyzm został uznany za religię panującą, zapewniając jednocześnie swobodę wyznań.
  • Ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa.