OGŁOSZENIA

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Przypominamy o trwającym, otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2024 roku.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap w 2024 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego.

Oferty składać można do 22 marca 2024 r.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

https://bip.goldap.pl/pl/1289/34705/zarzadzenie-nr-227-ii-224-burmistrza

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.