OGŁOSZENIA

Konkurs na wykonanie gadżetu promocyjnego z logo 15-lat Cittaslow

ula konkurs

Zachęcamy do udziału w konkursie na wykonanie gadżetu promocyjnego z logo 15-lat Cittaslow.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Gołdap. Zwycięska praca (I miejsce) reprezentować będzie Gminę Gołdap podczas Festiwalu Miast Cittaslow w Prudniku. Organizatorem  jest Urząd Miejski w Gołdapi.

Celem konkursu jest promocja Gołdapi jako miasta Cittaslow poprzez przygotowanie gadżetu promocyjnego z logo 15 – lecia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, który będzie w ciekawy i inspirujący sposób promował Uzdrowisko Gołdap. Gadżet powinien nawiązywać do turystycznego i uzdrowiskowego charakteru Gołdapi. Praca musi zawierać logo promocyjne.

 Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie przez powołane jury konkursu, która będzie oceniała prace pod względem:
– promocji Uzdrowiska Gołdap,
– pomysłowości w sposobie ujęcia tematu,
– nawiązania pracy do ideałów ruchu Cittaslow,
– wartości praktycznej i estetycznej.

Prace należy składać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 (Punkt Obsługi Mieszkańca, parter budynku) do 23 maja 2022 r. do godz.12.00.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 maja 2022 r. a ogłoszenie wyników 25 maja 2022r. na Facebooku oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Regulamin konkursu dostępy na stronie Urzędu Miejskiego.