OGŁOSZENIA

Konkurs na najpiękniejszy bukiet jesieni rozstrzygnięty!

311371292_840980843578983_1165417769526273828_n

W Szkole Podstawowej nr 5im. Noblistów Polskich w Gołdapi został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy bukiet jesieni.

Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości artystycznej, uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów przyrody, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.

Komisja wyłoniła zwycięzców w kategorii klas O-III

I miejsce klasa – 0 b
II miejsce klasa- 4 latki
III miejsce- Ib oraz 5latki

w kategorii klas IV-VIII

I miejsce klasa – Vb
II miejsce klasa- IVa
III miejsce- IVb

Nagrody ufundowała i wręczyła Rada Rodziców Szkoły.
Gratulujemy zwycięzcom.