OGŁOSZENIA

KONKURS DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH OSP

straż pożarna, osp, strażacy,
Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) i jej Opiekuna.
 
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się #MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej itp.).
 
Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za 2021 rok.
 
Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP.
 
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r.