OGŁOSZENIA

Koniec prac na głównej płycie stadionu OSiR !

Na głównej płycie stadionu OSiR, na którym rozgrywane są mecze ligowe, sparingowe oraz odbywają się treningi naszej drużyny wykonano zabiegi regeneracyjne boiska. Zabieg wertykulacji usunął filc, czyli zbitą warstwę z obumarłych liści traw.

W celu rozluźnienia gleby oraz poprawienia jej struktury wykonano zabiegi piaskowania i aeracji. Zabiegi te również podrównały boisko.

Otwory po aeracji ułatwią wymianę powietrza, dostęp dla wody oraz nawozów. Pozwoli to na rozwinięcie się masy korzeniowej. Kolejny zabieg, jaki wykonano to dosiew wgłębny. Dosiew wgłębny wykonano siewnikiem Vredo SuperCompact. Siewnik umieścił nasiona bezpośrednio w ziemi na głębokości 1,5-2cm.

Przy dosiewie wgłębnym nie mamy praktycznie straty w nasionach. Skuteczność kiełkowania to 95%. Przy zwykłych siewnikach skuteczność sięga zaledwie 40%. Ostatnim zabiegiem, jaki wykonano to nawożenie nawozem profesjonalnym COMPO.

Kolejnym krokiem jest odpowiednie nawodnienie płyty oraz pielęgnacja czym wzorowo już zajmują się pracownicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu finansowemu oraz rzeczowemu Prezesa Zarządu MKS Rominta Gołdap, Markowi Słowikowskiemu z firmy Zakład Ogólnobudowlany Marek Słowikowski Sławomir Słowikowski.

Usługę poprawy stanu boiska wykonała firma SERWISTRAW.PL zakładanie i pielęgnacja boisk piłkarskich.

PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Rol-Masz
Ubezpieczenia