OGŁOSZENIA

KOMUNIKAT Starostwa Powiatowego w sprawie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej!

KOMUNIKAT STAROSTWA

Drodzy Mieszkańcy,
informujemy, że Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NPL) przejmuje pracę przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) od godziny 18;00 danego dnia do godziny 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

NPL działa przede wszystkim w celu udzielenia pomocy w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Pamiętajmy, że w każdej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z zagrożeniem życia należy niezwłocznie wezwać karetkę. Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.

GoldMedica, jak większość publicznych placówek zdrowia w Polsce, boryka się z brakiem lekarzy. Mimo wszystko staramy się zabezpieczyć każdy dzień pracy Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w szczególności święta oraz weekend. W przypadku, gdy z przyczyn od nas niezależnych nocną opiekę zdrowotną muszą zabezpieczać sąsiednie placówki medyczne, zapewniliśmy możliwość pracy gołdapskiej Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w godzinach 18:00- 22:00, gdy przypada największa ilość pacjentów.

Zapewniamy Państwa, że nie ustajemy w próbach znalezienia lekarzy, którzy podjęliby się pełnienia dyżurów również od godziny 2200 w dni powszednie, gdyż poprawa poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszego powiatu jest dla nas niezwykle ważna. Mamy nadzieję, że w końcu uporamy się z problemami związanymi z deficytem lekarzy i w pełni będziemy mogli sprostać oczekiwaniom społeczeństwa. Informujemy również, że w szpitalu całodobowo funkcjonuje oddział pediatryczny, który w nagłych, wymagających konsultacji lekarskiej sytuacjach zapewnia pomoc medyczną dzieciom.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że większość pacjentów w gołdapskiej Nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej to osoby, które w danym dniu nie zostały przyjęte przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu wyznaczonego na dany dzień limitu pacjentów lub osoby świadomie czekające do godzin wieczornych, które nie korzystają w ciągu dnia z usług podstawowej opieki zdrowotnej chcąc uniknąć czekania w kolejkach w przychodni.

Przypominamy, że w GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi funkcjonuje Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego zachęcamy mieszkańców do zapisów do lekarza rodzinnego.