OGŁOSZENIA

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich za prawie 900 tys. złotych

173147607_508267366857856_8483001618684194366_n

3 grudnia ubiegłego roku Gmina Banie Mazurskie umieściła ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich”, która obejmuje realizację prac poprawiających efektywność energetyczną budynku Urzędu Gminy przy ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie.  W wyniku realizacji prac ma nastąpić kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej. Inwestycja obejmuje:

  1. Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego, wykonaniem izolacji termicznej budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
  2. Roboty sanitarne związane z wymianą kotła na paliwo stałe, na kocioł olejowy o mocy 70 kW wraz z wymianą zasobnika ciepłej wody użytkowej – projektuje się zasobnik ok. 200 l. oraz zespołu pompowego. Nowy kocioł wraz z aparaturą i sterowaniem zostanie wpięty w istniejący układ. Dodatkowo zadanie obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej kotłowni.
  3. Roboty związane z budową instalacji odgromowej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,64 kWp na dachu

Zamawiający Gmina Banie Mazurskie na realizacje zadania np. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” wybrał ofertę nr 1 złożoną przez:

PBO Kazimierz Karwowski 
ul. Polna 2a
19-500 Gołdap

cena oferty wynosi – 885 600,00 zł brutto
okres gwarancji – 60 miesięcy
aspekty społeczne – zatrudnienie-  2 osoby bezrobotne

 

W załączniku poniżej streszczenie ocen i porównania ofert