OGŁOSZENIA

Komendant W-MOSG nagradza za profesjonalizm- 18 nowych chorążych!

W komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

W piątek (22.03.br) w obecności pocztu sztandarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, kadry kierowniczej, Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz Zybiński wręczył 18 funkcjonariuszom akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

Komendant pogratulował funkcjonariuszom SG ukończenia szkolenia. Gen. bryg. SG Tomasz Zybiński życzył nowym chorążym dalszych awansów oraz wytrwałości w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Podkreślił, że oczekiwania wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej to: rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne pełnienie służby.