OGŁOSZENIA

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi gratulował swoim studentom

W niedzielę, w Ełckim Centrum Kultury odbyły się uroczystości dyplomatorium absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Ełku. W wydarzeniu udział wziął szef gołdapskich policjantów, insp. dr Dariusz Stachelek, który po służbie kształtuje ścieżkę zawodową młodych ludzi jako wykładowca i promotor.

Dyplomatorium to wyjątkowy czas. Czas podsumowań, sukcesów i wyróżnień. Podczas niedzielnej uroczystości absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Ełku otrzymali tytuły licencjata i magistra. Wydarzenie to było dla studentów zwieńczeniem kilku lat nauki na Uczelni. W tym podniosłym wydarzeniu udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, insp. dr Dariusz Stachelek, który jako wykładowca Uczelni akademickiej, bez wątpienia ma duży wpływ na kształtowanie młodych ludzi, ich rozwój osobisty i przyszłą karierę. Warto podkreślić, iż liczne grono wśród absolwentów stanowili przedstawiciele służb mundurowych, m.in. funkcjonariusze policji, którzy w czasie wolnym od służby kształcili się i zdobywali wyższe wykształcenie.

Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. 

Dlaczego warto wstąpić do służby w Policji?

Służba w Policji to szansa wielokierunkowego rozwoju osobistego, zdobywania nowych umiejętności i uprawnień, przechodzenia szkoleń w różnym zakresie, czy też podjęcia nauki na wymarzonej Uczelni. Pełniąc służbę w mundurze możemy rozwijać swoje zainteresowania i zdobyć wyższe wykształcenie lub odbyć studia podyplomowe na kierunkach związanych m.in. z bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym. Koszty z tym związane pokrywa pracodawca. Podobnie jest w przypadku szerokiego wachlarza kursów specjalistycznych, które czekają na policjantów w trakcie służby. Ze służbą nierozerwalnie łączy się proces doskonalenia zawodowego. Już na etapie szkolenia podstawowego policjanci uzyskują szeroką wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, taktyk i technik podejmowania interwencji, posługiwania się bronią oraz szeroką wiedzę dotyczącą obowiązującego prawa i tego jak je skutecznie egzekwować. 

Kolejne lata i zmiany zajmowanych stanowisk to kolejne okazje do wzbogacania swojej wiedzy i zdobywania nowych uprawnień. Szeroki katalog kursów i szkoleń pozwala na przykład na stopniową naukę języków obcych, czy nabywanie nowych uprawnień do kierowania pojazdami w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. To także okazja do pracy z wykorzystaniem nowinek technologicznych i urządzeń, z jakimi nie ma okazji zetknąć się w innych zawodach. 

Wstąp do nas! W tym roku planowany jest jeszcze jeden nabór: 28 grudnia. Zadzwoń pod numer telefonu +48 47 7357415 i dowiedz się więcej.

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
Rol-Masz
Eko-pal
Beauty Space
Sauna
PK Serwis 2023
Proniek