Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku

Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku źródło zdjęcia: KP PSP w Gołdapi

11 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyła się odprawa podsumowująca działalność w 2019 roku. 

 Z tej okazji komendę odwiedzili liczni goście, a wśród nich:

  • st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP
  • Pani Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski
  • Pan Andrzej Ciołek – Wicestarosta Gołdapski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi
  • Pani Joanna Łabanowska – Skarbnik Gminy Gołdap
  • Pan Stanisław Kosiński – Zastępca Wójta Gminy Dubeninki
  • Pan Stanisław Rudziewicz – Przewodniczący Rady Gminy Dubeninki
  • ppłk Zbigniew Jackowski – Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie
  • sierż. Zbigniew Jaśkiewicz – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego garnizonu Gołdap

Podczas odprawy przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą działalności KP PSP w Gołdapi. Według statystyk liczba interwencji w 2019 roku nieznacznie spadła w stosunku do 2018 roku. W roku 2019 r. odnotowano 512 zdarzeń, natomiast w 2018 r. – 513.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca funkcjonariuszy KP PSP w Gołdapi z OSP, z którą przeprowadzono 17% interwencji.

W roku 2019 zakończono budowę KP PSP w Gołdapi. Wykonano ogrodzenie posesji komendy, oświetlenie terenu zewnętrznego oraz kolejne prace brukarskie od strony ul. Konstytucji 3–go Maja. Wartość inwestycji to kwota 2 822 000 zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.

W 2019 roku została także otwarta sala edukacyjna, w której prowadzone są zajęcia, mające na celu kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, przybliżanie dzieciom specyfiki pracy strażaka, oraz prezentowane są zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W ubiegłym roku gołdapscy strażacy zostali mistrzami województwa warmińsko-mazurskiego w sporcie pożarniczym w klasyfikacji generalnej. 

Ponadto funkcjonariusze gołdapskiej komendy włączają się w działalność charytatywną i społeczną. Jak co roku uczestniczyli w akcji „Szlachetna Paczka” wspierającej najbardziej potrzebujące rodziny naszego powiatu, oraz w akcjach krwiodawczych. 

 

Źródło: KP PSP w Gołdapi

 

Galeria:

Kliknij na zdjęcie poniżej, aby przeglądać.

Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku
Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi podsumowała działalność w 2019 roku

Komentarze    Brak komentarzy